Nytt nummer av Kranteknikk

Nytt nummer av Kranteknikk

Les blant annet Arbeidstilsynets rapport "Arbeidsskadedødsfall i 2020", CE-merking, samværserklæring og sammenstilingserklæring av maskiner, Petroleumstilsynets "Levetidsforlengense for kraner og løfteutstyr".

Hermod Pettersen gjenvalgt som leder i KTF

Hermod Pettersen gjenvalgt som leder i KTF

På KTFs årsmøte 12.04.2021 ble det valgt nytt styre. Pettersen ble gjenvalgt som styreleder, og vi har gleden av å ønske Tom Hjelmtveit fra Equinor og Jan Thore Lygren fra Vindertec velkommen som nye styremedlemmer.