Kontrollørkurs G00 Generell del

Kontrollørkurs G00 Generell del

18.-20. januar 2021. Dette generelle kurset danner grunnlag for alle kontrollørkurs innenfor fagområdet kraner, både onshore og offshore (foruten G10 Manuelle taljer og G11 Løfteredskap).