Etablering av arbeidsgruppe i KTF 

Etablering av arbeidsgruppe i KTF 

Styret i KranTeknisk Forening har nedsatt en arbeidsgruppen med følgende mandat:
Arbeidsgruppen skal utarbeide overordnede rammebetingelser for utførelse av sakkyndig kontroll uten stedlig tilstedeværelse (fjerninspeksjon). Sagt med andre ord: Hvordan åpner vi opp for fjerninspeksjon på en måte som ikke reduserer kvaliteten på sakkyndig kontroll?

Arbeidsgruppen består av:

 • Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon AS
 • Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS
 • Gunnar Matre, DNV AS, avd Bergen

Leder for arbeidsgruppen er Audun Vabø. Daglig leder i KTF, Arild Nybø, fasiliteter gruppen og gruppens arbeid.

Samarbeider med
Arbeidsgruppen står fritt til å knytte til seg og jobbe sammen med aktuelle og relevante organisasjoner, tilsyn, direktorat, bedrifter og privatpersoner for å oppnå best mulig resultat.

Det forventes minimum at rapport omfatter følgende:

 • Muligheter og fordeler
 • Begrensinger
 • Ansvarsforhold
 • Krav til opplæring og kompetanse
 • Krav til utstyr
 • Krav til ferdigheter på operatør av utstyret
 • Kontroll på datastrøm (IPR, GDPR o.l.)
 • Konsekvenser for sertifiseringsordningen

Leveranse:
Resultat presenteres for styret i KTF i rapports form innen 1.3.2022, og målsettingen er å implementere resultatene i KTF-standarden. Reslutatet vil også bli presentert og gjort tilgjengelig for KTFs medlemmer. 

Har dere innspill, bidrag, synspunkter om tema så ser vi gjerne at dere kontakter arild.nybo@qualitynorway.no