Hermod Pettersen gjenvalgt som leder i KTF

Hermod Pettersen gjenvalgt som leder i KTF

På KTFs årsmøte 12.04.2021 ble det valgt nytt styre. Pettersen ble gjenvalgt som styreleder, og vi har gleden av å ønske Tom Hjelmtveit fra Equinor og Jan Thore Lygren fra Vindertec velkommen som nye styremedlemmer. Samtidig takker vi Martin Engelsen og Torstein Solheim for godt utført jobb i KTF styret over flere år.

Strategiplanen som vi har styrt etter ble justert etter at korona pandemien slo til ifjor. Det har vært store omstillinger i foreningen, og de fleste kurstilbud gjennomføres nå i digitalt format. Til tross for omstillinger har foreningen klart å holde på sin solide økonomi og opprettholde et, etter forholdene, godt aktivitetsnivå mot medlemmene.

Det er fortsatt et stort behov for oppdatering og tilpassing av bransjerelaterte tilleggskriterier, opplæringsplaner og veiledninger. Så det er ikke mangel på oppgaver å ta tak i når pandemien roer seg. Tusen takk til alle gamle og nye medlemmer som støtter opp om foreningen, det er spesielt viktig i tider der vi må gjøre store omstillinger.

Styret i KranTeknisk Forening 2021/2022:
Styreleder: Hermod Pettersen, Maskinkonsult
Nestleder: Audun Vabø, Oceaneering

Styremedlemmer:
Bjarne Roland, Roland Consulting
Roger Øvstetun, The Crosby Group
Trond Fossheim, Vedal
Gunnar Matre, DNV
Tom Hjelmtveit, Equinor
Espen Listaul, Industrikran
Varamedlemmer:
Jan Thore Lygren, Vindertec
Lars Røise, Aker Solutions

Har du synspunkter og innspill til saker KTF bør jobbe med, ta kontakt med en av styremedlemmene (kontaktinfo på www.ktf.no) eller send e-post til post@ktf.no