NYHET: KontrollørCAMP 2020

NYHET: KontrollørCAMP 2020

Fagdager for kontrollører innen sakkyndig virksomhet 19. mars 2020 på Quality Hotel Olavsgaard

Er du kontrollør? Da bør du få med deg KontrolllørCamp 2020! Her blir det faglig påfyll, oppdatering på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører.

Som kjent er det krav til at sakkyndige virksomheter vedlikeholder sin kompetanse. Dette gjelder både kontrollører og faglig ledelse. Hvordan dette gjøres og hvor ofte er ikke bestemt av noe regelverk, men Samordningsrådets tilleggskriterier beskriver det slik:

Opplæring og oppdatering
Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Målgruppe for KontrollørCAMP er for kontrollører, faglige ledere og andre som er involvert i sakkyndig virksomhet.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å møte kolleger og bransjefolk, utvide nettverket ditt og ta del i faglige diskusjoner.

Mer informasjon, program og påmelding