KontrollørCamp 2021, 24. mars

KontrollørCamp 2021, 24. mars

Velkommen til KontrollørCamp 2021, 24. mars!

For andre gang samler vi bransjen til faglig påfyll, oppdatering på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører i et felles konferansekonsept!

Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrolllørCamp 2021!

Les mer og meld deg på