KontrollørCamp 2022, 10. mai

KontrollørCamp 2022, 10. mai

10. mai kl. 09.00-15.30. Digital gjennomføring.

Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet?  Da bør du få med deg KontrolllørCamp 2022!  Her blir det faglig påfyll, oppdatering på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører.

Les mer og meld deg på her!

Som kjent er det krav til at sakkyndige virksomheter vedlikeholder sin kompetanse. Dette gjelder både kontrollører og faglig ledelse. Hvordan dette gjøres og hvor ofte er ikke bestemt av noe regelverk, men Samordningsrådets tilleggskriterier beskriver det slik:

Opplæring og oppdatering
Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres.