Kontrollørkurs G8 Lastebilkraner og G20 Fastmontert hydraulisk kran – Teori

Kontrollørkurs G8 Lastebilkraner og G20 Fastmontert hydraulisk kran – Teori

16.-17. og 23. mars 2021, digital gjennomføring.

Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av lastebilkraner og fastmontert hydraulisk kran revidert i mars 2018 og er en viderføring av fagplan F-2044 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992.

  • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
  • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.
  • Foreleserene er ressurspersoner med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.
  • Vi samarbeider kun med de beste! Les mer og meld deg på!

Les mer og meld deg på!

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for aktuell kontrollgruppe. Hensikten med kurset er å gi teoretisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G8 Lastebilkraner.

Praksiskurs G8/G20 gjennomføres på Rogaland Kranskole, Ålgård, 19.-22. april 2021. Åpner snart for påmelding!