KTF årsmøte 2020

KTF årsmøte 2020

Årsmøtet 1. april valgte nytt styre for perioden 2020-2021:

Styreleder Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon
Nestleder Audun Vabø, Oceaneering
Styremedlem Martin Engelsen, Statoil
Styremedlem Bjarne Roland, Flåm Kjetting
Styremedlem Roger Øvstetun, Gunnebo
Styremedlem Trond Fossheim, Vedal Prosjekt
Styremedlem Torstein Solheim, Rogaland Kranskole
Styremedlem Gunnar Matre, DNV GL
Varamedlem nr 1 Espen Listaul, Industrikran
Varamedlem nr 2 Lars Røise, Aker Solutions

Her finner du årsmøteprotokollen.

Her finner du innkalling, årsrapport, regnskap og balanse 2019, budsjett 2020 og øvrige årsmøtesaker.

Dessverre måtte fagdagen avlyses pga koronasituasjonen, men vi er i full gang med digitale kurs, og kommer sterkere tilbake senere med fysiske konferanser. Følg med på aktivitetsoversikten og meld deg på!