Kurs: Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet

Kurs: Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet

Digital gjennomføring 14. april.

Kurset gir deg oppdatert kunnskap om endringer i regelverket og utviklingen i bransjen og passer for faglige ledere og andre som er involvert i sakkyndig virksomhet.

Det settes også søkelys på arbeidsoppgaver og ansvar som den faglige ledelse i sakkyndig virksomhet har. Å være faglig leder er et stort ansvar, og det krever at man må være oppdatert på det regelverket som til enhver tid er gjeldende innenfor sakkyndig virksomhet. Kurset kan også ses på som en viktig arena for relasjonsbygging og diskusjoner med andre dyktige faglige ledere.

Les mer og meld deg på!