Oppdatert regelverkssamling for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr foreligger nå

Oppdatert regelverkssamling for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr foreligger nå

KranTeknisk Forening utarbeidet i 2013 en regelverksamling med arbeidsmiljøforskrifter som er tilpasset for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr.

Samlingen blir regelmessig oppdatert etter hvert som det blir gjort endringer i forskriftene.
Versjon nr. 11 oppdatert i juni 2020 foreligger nå.

Pris medlemmer kr 300,-
Pris ikke-medlemmer kr 400,-
Ekspedisjon og frakt kommer i tillegg.

Bestill på e-post: post@ktf.no