Se opptak av medlemsmøte/åpent møte 14.06.2022

Se opptak av medlemsmøte/åpent møte 14.06.2022

Del 1:

LINK TIL OPPTAK

Fokuset er høyt på fallende last, har vi fokus på fallende anhuker?
Trond Fossheim, Vedal AS

Spørsmål

Testing av metoder for sikker lasting og lossing
Jan Otto Honsrud, Con-form AS

Spørsmål

Del 2:

LINK TIL OPPTAK

Nytt fra PTIL (vi fikk dessverre ikke opptak av hele foredraget)
 - Alvorlige hendelser
Bjarte Rødne, Petrolueumstilsynet

Spørsmål

Nytt vedlegg i NORSOK R-002 Handsfree Lifting
- Fremtidens løsninger for håndtering av lastebærere til og fra forsyningsfartøy i åpen sjø
Svein Harald Hetland, AkerBP

Spørsmål

Avslutning og oppsummering
Lars Røise, styrerepresentant KTF