Velkommen til høstens kontrollørkurs!

Velkommen til høstens kontrollørkurs!

Mer informasjon, program og påmelding

  • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
  • Alle KTFs kontrollørkurs er til enhver tid oppdatert i forhold til regelverk og  sikkerhetskrav og refererer til aktuelle opplæringsplaner. 
  • Instruktørene på kursene er ressurspersoner med verdifull kompetanse og  god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. 
  • Vi samarbeider kun med de beste!

Målgruppe:

  • For deg som er, eller ønsker å bli kontrollør på aktuell krantype/løfteredskap
  • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
  • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
  • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
  • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av aktuelle krantyper/løfteredskap

Alle kontrollørkurs følger opplæringsplaner for kontrollør, revisjon mars 2018 og er en videreføring av fagplaner godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet på nittitallet.

Brosjyre kontrollørkurs