STANDARD ONLINE

Rabatt på utvalgte standarder for KTF medlemmer!

Ut fra et faglig perspektiv har vi samlet de standardene vi mener dere kan ha nytte av, tilpasset de forskjellige fagområdene dere jobber med. Disse standardene har Standard Online samlet i pakker og vi har satt navn på disse etter hvilket fagområde de er tiltenkt brukt.

For å få elektronisk tilgang til de rabatterte standardene må hver medlemsbedrift inngå egen avtale (kalt Abonnement på web) direkte med Standard Online. En avtale om Abonnement på web kan inneholde én eller flere av KTF pakkene og de standardene dere selv finner å ha behov for.

Se oversikt over standardene i pdf-format

Følgende pakker inngår i avtale etablert mellom KTF og Standard Online:

PAKKE 1:
KTF Kranstandarder. Inneholder 17 standarder
Listepris (standardene kjøpt som enkeltkjøp) kr 13.657,-
Årspris for standardene lagt i abonnement med KTF rabatt kr 5.200,-

PAKKE 2:
KTF Kranstandarder Offshore. Inneholder 19 standarder
Listepris (standardene kjøpt som enkeltkjøp) kr 14.868,-
Årspris for standardene lagt i abonnement med KTF rabatt kr 5.590,-

PAKKE 2B:
KTF Kranstandarder Offshore, inklusive NORSOK std. Inneholder 22 standarder
Inneholder alle standarder i pakke 2 (19 standarder) + NORSOK R-002, R-003 og R-005
Årspris for standardene lagt i abonnementet med KTF rabatt kr 7.697,-

PAKKE 2C:
KTF NORSOK standarder. Inneholder 3 standarder
Inneholder NORSOK R-002, NORSOK R-003 og NORSOK R-005
Årspris for standardene lagt i abonnementet med KTF rabatt kr 2.108,-

PAKKE 3:
KTF Løftestandarder. Inneholder 17 standarder
Listepris (standardene kjøpt som enkeltkjøp) kr 7.175,-
Årspris for standardene lagt i abonnement med KTF rabatt kr 2.390,-

PAKKE 4:
KTF Maskinsikkerhet. Inneholder 9 standarder
Listepris (standardene kjøpt som enkeltkjøp) kr 4.444,-
Årspris for standardene lagt i abonnement med KTF rabatt kr 1.515,-

Prisene gjelder for opptil 3 samtidige brukere som også gir 3 utskriftsmuligheter av hver standard  i abonnementet. Alle priser er oppgitt eks. mva. Det tilkommer årlig kr 1.390,- i etablering, vedlikehold og support per abonnement. 
Velger bedriften flere pakker og/eller andre standarder betales denne summen kun én gang per år per abonnement.  Prisene gjelder for et helt år og avregnes i forhold til hvilket kvartal man inngår avtale i. F.eks.: du inngår avtale på pakke 2 i 2. kvartal, pakken vil koste kr 3.849,- ((50% av kr 7.697,-) + kr 1.390,-).

For ytterligere informasjon og bestilling, kontakt Standard Online på:
E-post: salg@standard.no. Tlf.: 67 83 87 00.
Husk å oppgi at du er medlem av KranTeknisk Forening