Coronavirus situasjonen og tiltak hos KranTeknisk Forening

Coronavirus situasjonen og tiltak hos KranTeknisk Forening

Med bakgrunn i den foreliggende alvorlige situasjon i vårt samfunn på grunn av Coronaviruset, og av hensyn til liv og helse til mulige kurs og konferansedeltagere, forelesere, samarbeidspartnere sine ansatte og vårt sekretariats ansatte så vil vi ikke gjennomføre kurs, konferanser eller...

KTF årsmøte 2020

KTF årsmøte 2020

Vi er inne i en svært krevende tid for mange. Som kjent måtte KTF avlyse vårt årsmøte og fagdag på Gardermoen onsdag 1. og torsdag 2.4.2020. Vi ønsker imidlertid å gjennomføre et forenklet årsmøtet via skype/telefon samme dato og tid som tidligere planlagt – nemlig 1.4.2020 kl 12.45.

HMS-konferansen 2019

HMS-konferansen 2019

KTF vil også i år være tilstede med stand på HMS-konferansen på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 13. - 14. november.