Årsmøte 12. april 2021

Årsmøte 12. april 2021

Styret har bestemt at årsmøtet 2021 blir 12. april. Møtet blir gjennomført digitalt p.g.a. koronasituasjonen.

Medlemmer bes sette av datoen og merke seg at forslagsfristen for saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 26. februar. Forslag kan sendes til post@ktf.no.

Har du forslag til noen som bør være styremedlem?
Ønsker du å stille ditt kandidatur til rådighet for valgkomiteen eller kjenner du noen som kan tenkes å være et aktuelt styremedlem? 
Gi beskjed til valgkomiteen ved å sende en e-post til post@ktf.no innen 9. februar 2021.

Velkommen!