Gjennomført kurs: OPERASJONELT ANSVARLIG

Gjennomført kurs: OPERASJONELT ANSVARLIG

God deltakelse på kurs. Her ser vi kursleder Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll AS, og deltakere i dyp konsentrasjon.

 

7. og 8. mars ble det gjennomført kurs i Stavanger. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner offshore.

Etter endt kurs skal deltakerne:

  1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr
  2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntreffe ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  3. Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  5. Kunne redegjøre for SJA-Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.

HansArne Engelsvoll
Deltaker Hans Arne Engelsvoll som jobber i Conocophillips.

JesperLock
Deltaker Jesper Lock som jobber i Maersk Drilling

KTF har til enhver tid et bredt utvalg av kurs tilgjengelig - se kursoversikten her