HMS-konferansen 2019

HMS-konferansen 2019

KTF vil også i år være tilstede med stand på HMS-konferansen på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 13. - 14. november.

HMS-konferansen er en møteplass og en arena for kompetanseutvikling når det gjelder HMS i bygg og anlegg. Her samles de viktigste aktørene, både myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

HMS-konferansen arrangeres for 11. gang og har blitt Norges viktigste møteplassen innen HMS. Mye har de senere årene skjedd innen HMS-arbeidet i den norske byggenæringen. HMS-konferansen har hatt stor betydning for utviklingen av HMS-arbeidet. Derfor har det vært en prioritert sak for KTF, som en betydelig aktør på dette området, å være tilstede og vise at HMS innenfor kran og løft er foreningen sin viktigste sak.

Velkommen innom standen for en prat!
Les mer og se program