Konferanse: Ankerhåndtering og forflytning av innretninger

Konferanse: Ankerhåndtering og forflytning av innretninger

KranTeknisk Forening ønsker i samarbeid med ressurspersoner i bransjen å sette fokus på hvordan sikkerhet og effektivitet ved ankerhåndtering og forflytning av innretninger, samt kvaliteten på forankringssystemene, kan bedres.

Hovedtema:

  • DIGITALISERING
  • REGELVERK
  • BARENTSHAVET
  • DIGITALISERING
  • REGELVERK
  • BARENTSHAVET
  • POSMOOR/KJETTING
  • SKADER
  • MARKEDUTSTYR
  • RIGGFLYTT

Vi ønsker med med denne konferansen å kunne presentere pågående arbeid og fremtidstanker. Ved å samle bransjen og utveksle nye ideer, ønsker vi å bidra til og skape en sikrere arbeidsplass med nye og innovative løsninger for de som er involvert i operasjonene.

Forelesere:
Konferansens forelesere arbeider daglig med problemstillinger, utfordringer og løsninger knyttet til ankerhåndtering og forflytting av innretninger. Foreleserne innehar en meget bred og verdifull erfaring som deltakerne kan dra nytte av.

Konferansen har etablert seg som en viktig møteplass for bransjen.

Vi ønsker deg velkommen til faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær!

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING