Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg

Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg

For første gang arrangeres et eget kurs som bygger på KTF standarden. Kurset gjennomføres i dag på Felix Konferansesenter i Oslo/Aker Brygge. 

Bygg- og anleggsbransjen har mange uønskede hendelser ved bruk av løfteutstyr. KranTeknisk Forening publiserte i 2015 KTF-standarden - Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg- og anlegg hvor målet er å etablere en forståelse om hva som er god praksis og organisering av løfteoperasjoner i bygg- og anlegg.

Det er gjennomført tre møter med bransjen i det såkalte SLBA-forum hvor standarden er blitt presentert og diskutert. Det har her vært etterlyst kurs på standarden for de som er involvert i planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner. 

Forelesere er Hermod Pettersen og Endre J. Fuglset.
KTF planlegger å gjennomføre flere slike kurs i 2018. Følg med på Kurs/konferanser her på KTF sine hjemmesider hvor disse vil bli lyst ut.

GÅ TIL KURSOVERSIKT