Følg oss på:    LinkedIn

NORSOK R002 Løfteutstyr

NORSOK R002 Løfteutstyr

 

Velkommen til kurs 12. - 13. september på Scandic Flesland Airport, Bergen.

NORSOK-standard R002, Lifting Equipment, foreligger nå i ny utgave

Standarden er en designstandard for løfteutstyr og gjelder spesielt for nybyggingsprosjekter,  men standarden vil også være gyldig ved utskiftning av løfteutstyr eller erstatning av slitasjedeler på eksisterende installasjoner.

Etter at NORSOK R002 Lifting Equipment, utgave 2, september 2012 ble gitt ut, kom det flere merknader og kommentarer. Kommentarene pekte på feil, tvetydige og urimelige krav samt flere feil til henvisninger og en rekke skrivefeil. Det ble derfor besluttet å gjøre rettelser til standarden. Den nye utgaven har behandlet disse merknadene. I tillegg er det utarbeidet en oppdatert liste over referanser sammen med nye definisjoner.

Denne oppdaterte versjonen av NORSOK R-002 gir et høyere sikkerhetsnivå for noe av løfteutstyret ved en moderat kostnadsøkning, samtidig som den  reduserer kostnadene til annet løfteutstyr. Når standardkrav mangler, er designkrav gitt i teksten. Noen avsnitt er også omarbeidet for å lette bruken av denne standarden.

MÅLGRUPPE
Mange har bruk for kunnskap om NORSOK R-002. Det gjelder for eksempel designere av utstyr, leverandører, sakkyndige og kontrollører, brukere,
innkjøpere, teknisk personell hos operatører, konsulentselskaper, myndigheter og sikkert enda flere!

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING