NYHET: Sikkerhetsskolen - kran og løft

NYHET: Sikkerhetsskolen - kran og løft

KranTeknisk Forening har gleden av å tilby interaktive nettkurs med relevante og aktuelle temaer innen fagomådet, spesielt rettet mot:

  • Sakkyndig virksomhet
  • Faglig leder og Kontrollører underlagt Sakkyndig virksomhet
  • Ansvarlig person hos kraneiere
  • Alle med interesse for fagområdet

Temakurs 1: Roller, Førstegangskontroll, periodisk kontroll og levetidsvurdering – hva betyr og hvilke konsekvenser har vår signatur?
9. november kl. 12.00–15.00. Mer informasjon og påmelding

Temakurs 2: Maskinsikkerhet generelt, kran og maskingrupper, gamle og nye kranstandarder – hva må vi kunne, hva må vi kjenne til?
1. desember kl. 09.00–11.00. Mer informasjon og påmelding

Temakurs 3: Sonebegrensning, tandemkjøring og frakt av flytende metall – Er vi som Sakkyndig Virksomhet og kraneier etterrettelig?
12. januar kl. 09.00–11.00. Mer informasjon og påmelding

Temakurs 4: Kranbaner, bransjens akilleshæl – kranulykker, hvordan de endrer vår holdning og praksis?
2. februar kl. 09.00–11.00. Mer informasjon og påmelding

Kun kr 2.000,- pr. kurs

Bestiller du alle fire temakursene betaler du kun kr 7.000 ,- totalt!
Medlemmer av KranTeknisk Forening får 15% rabatt.