Følg oss på:    LinkedIn

Nytt styre i KranTeknisk Forening

Nytt styre i KranTeknisk Forening

Årsmøtet ble arrangert 28. – 29. mars på Holmen Fjordhotell, Asker

Etter eget ønske trådte Eivind Mørch ut av KTF styret. Eivind har vært i styret i 6 år. Gunnar Gjeldvik overtar etter Eivind Mørch som styremedlem. Torstein Solheim (Rogaland Kranskole) ble valgt inn som nytt varamedlem.

Se presentasjon av styret

Les mer om årsmøtet