SLBA forum - Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA forum - Sikre løft i bygg og anlegg


15. februar på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo.

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING