Vel gjennomført ÅRSMØTE med FAGDAGER

Vel gjennomført ÅRSMØTE med FAGDAGER

 

Et vellykket årsmøte i KranTeknisk Forening med fagdager ble gjennomført på Kielfergen Color Magic 19.-20. mars. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble det holdt orienteringer om nye saker fra Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Det ble videre presentert faglige saker omhandlende;

  • NORSOK R003N
  • Sikkerhetsområder
  • Kranbransjens muligheter i den nye AR-teknologien
  • NKR sitt nye kompetanseregister
  • Normer for kontrollomfang
  • KTF fremover

En detaljert reportasje fra årsmøtet vil komme i neste nummer av Kranteknikk