Vel gjennomført SLBA forum

Vel gjennomført SLBA forum

 

15. februar ble SLBA forum gjenomført på Thon Hotel Vika i Oslo.

Etter innledning og presentasjon av KranTeknisk Forening v/ styreleder Hermod Pettersen ble følgende program presentert: 

 

 Presentasjon av KTF Standarden

  • Standarden brukt som oppslagsverk

Trond Fossheim, Vedal Prosjekt

 

HMS aspektet ved bruk av oppstilling av mobilkraner

  • Ulike mobilkraner, bruksområder og kapasitet
  • Forhåndsplanlegging av løfteoppdrag
  • Flere kraner på samme byggeplass og evt. konflikter i forbindelse med løft
  • Rigging, plassbehov og transport
  • Støttebeinstrykk ved ulike krantyper
  • Bruk av mobilkraner i vind

Eirik Kynningsrud, Nordic Crane Kynningsrud AS

 

Grunnforhold på bygge- og anleggsplasser
Arne Eigeland, Vedal Prosjekt

 

Hvordan gjennomføre personløft?

  • Personløft med kraner beregnet og godkjent for formålet
  • Unntaksvis løft av personer
  • Gjentagende løft av personer med kraner som ikke er beregnet  for personløft

Hermod Pettersen styreleder KTF

 

Neste SLBA forum arrangeres 20. september. MER INFORMASJON OG PÅMELDING