Velkommen til digitalt og interaktivt åpent medlemsmøte 29.10 kl. 12.00

Velkommen til digitalt og interaktivt åpent medlemsmøte 29.10 kl. 12.00

Kl. 12.00 - 14.15, digitalt interaktivt møte

  • Status KranTeknisk Forening
  • Interessante innlegg med forelesere fra bl.a. Arbeidstilsynet, KrantekniskForening og Petrolueumstilsynet

Møtet er gratis for alle interesserte, men påmelding nødvendig

PÅMELDING 
Du kan melde deg på medlemsmøtet ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken: påmelding.
Påmeldingsfrist:  15. oktober 2020.
Alle som er påmeldt vil få tilsendt en e-post med invitasjon til Teams-møte, dagen før møtet kl. 14.00.

Møtet er også en arena for de som ikke er medlemmer i KTF, men som er faglig interessert.
KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter.  Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen. Vi erfarer at innholdet i møtene også er av faglig interesse for andre enn KTF sine medlemmer.