Følg oss på:    LinkedIn

Velkommen til SLBA forum

Velkommen til SLBA forum

 

SLBA forum - sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Vi ønsker velkommen til en spennende dag med fokus på sikre løft i bygg og anlegg!

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING