Kosar (Kompetanseregisteret for arbeidsutstyr AS) ble avviklet som eget AS (selskap) effektivt fra 31.12.2019. Aktivitetene i KOSAR ivaretas videre av KTF (KranTeknisk Forening).