Offshore

Offshore

Opplæringsplaner for dokumentert opplæring offshore

Opplæringsplan (Petroleumstilsynet)

G11S – Anhuker/ stropper
Modul O-1.1 Stroppekurs med avsluttende teoretisk prøve (=modul 2.3 stroppekurs landbasert)

G5F – Offshorekranfører
Modul O-2.1 Teoretisk del offshorekraner med teoretisk prøve
Modul O-3.1 Teoretisk del VHF med teoretisk prøve
Modul O-4.1  Praktisk del offshore kraner med praktisk prøve

RM – Rigger
Modul O-2.2 Teoretisk del fallsikring og enkle løfteinnretninger med teoretisk prøve
Modul O-3.2 Teoretisk/ praktisk del (10/90) med praktisk prøve

VO – Vinsjoperatør
Modul O-2.3 Teoretisk/praktisk del (20/80) med teoretisk prøveModul O-3.3 Teoretisk/praktisk del (50/50) med teoretisk prøve

Fagplanene omhandler følgende:


Offshore Crane Operator

Offshore Crane Operators with approved education and training according to Department of Energy (DOE) United Kingdom (UK) Guidance Note 5 "Guidance on the selection and training of offshore crane drivers". (Her vil det komme bestemmelser om hvordan britiske offshorekranførersertifakt blir godkjent i Norge)

Hva behøver du for å bli godkjent kranfører på G20F fastmontert hydraulisk kran?

Er du godkjent fører på G8 lastebilkran får du automastisk G20F bevis.

Opplæringsplan for G8 lastebilkran inneholder to teori deler, den ene er stabilitetsberegning, og en praksis eksamen.  Vi sier at Eksamen G8 lastebilkran minus stabilitetsberegninger er godkjent fører G20F.

Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet har tidligere utgitt fagplan F-3089 "Fastmontert hydraulisk kran".

Er du godkjent fører på G2 tårnkran, G3 portal- og svingkran eller G4 bro- og traverskran kan du bruke alternativ opplæringsplan for fastmontert hydraulisk kran.

Er du godkjent fører av G5F offshorekran?

En offshorekran er definert slik: "Svingkran for generell bruk som er montert på en innretning, og som brukes til lasthåndtering til og fra forsyningsfartøy, lektere eller halvt nedsenkbare innretninger".

Det betyr at hvis du skal føre en fastmontert hydraulisk kran som brukes til løftehåndtering til/fra flytende plattformer, da må du ha G5 offshorekranførerbevis.

Den teoretiske delen av opplæringsplan G5 dekker også den teoretiske
sikkerhetsopplæringen som kreves for G20F Fastmontert hydraulisk kran.

Nå kommer arbeidsgivers innretningsspesifikk opplæring inn.
Hvis du har G5 offshorekranførerbevis og opererer en fastmontert hydraulisk kran da tilfredstiller du kravene for å få G20F.