Sensor G5/G20

Godkjenning av sensorer. Praktisk prøve på offshorekran G5

Fra og med 01.01.1997 ble det et obligatorisk krav at praktisk kjøreprøve skal være avlagt før kranførerbevis på offshorekran kan utstedes. Den praktiske kjøreprøven skal gjennomføres offshore på den kranen hvor eleven har fått sin opplæring, og sensor skal være godkjent av KOSAR.

For å kunne oppnå en smidig gjennomføring av denne praktiske prøveavleggelsen, gis de forskjellige operatørselskapene mulighet til få godkjent egne sensorer. Sensorene skal godkjennes av KOSAR, tidligere BUK, og vil etter godkjenning bli registrert i Norsk Kompetanseregisters database som godkjent sensor praktisk kjøreprøve G5. Oversikt over godkjente sensorer vil bli tilbudt de operatørselskapene som ikke har egne sensorer.

Neste Sensorsamlinger blir:
7.-8. september 2022. Kurset gjennomføres som interaktivt nettkurs.

Godkjente sensorer gyldig fra januar 2022

Operatørselskapene kan søke KOSAR om å få oppnevnt sensor etter følgende kriterier:

 1. Sensor skal ha kranførerbevis på offshorekran G5 og bør ha minst 5 års relevant praksis som kranfører offshore.
 2. Sensor skal ha gode kunnskaper om følgende emneområder:
  a) Offshorekranens oppbygging generelt.
  b) Løfteredskap.
  c) Aktuelle dokumenter vedrørende offshorekran.
  d) Lover, forskrifter og NORSOK-standard R003N.
 3. Sensor må ha ledererfaring eller erfaring i undervisning av medarbeidere (for eksempel som instruktør ved interne kurs i egen bedrift).
 4. CV på aktuelle kandidat.

 

Sensorskjema G5 praktisk kjøreprøve offshorekran
Sensor form practical driving test Offshore Crane G5
Sensorskjema G20 praktisk kjøreprøve fastmontert hydraulisk kran
Søknadsskjema kontrollør

Før kranførerbevis kan utstedes må følgende dokumentasjon foreligge:

 1. Bestått 40 timers teorikurs for offshorekranførere iht. fagplan F-2689.
 2. Bestått kurs for anhukere/stroppere/signalgivere iht. fagplan F-2702.
 3. Inneha Short Range Certificate (SRC), som er den internasjonale betegnelsen på det som før ble kalt VHF-sertifikat
 4. Inneha gyldig helseerklæring for arbeide på sokkelen, med tilfredsstillende syn og hørsel.
 5. Opplæringsbok. Dokumentere 150 timer kjøreopplæring på offshorekran foretatt offshore.
 6. Bestått praktisk kjøreprøve på offshorekran. (Eget sensorskjema).
 7. Passfoto.

Sensor (alle bestemmelser hvor ordet sensor er nevnt i NORSOK standard R003N). Sensor skal evaluere og godkjenne nye operatører av offshorekran med gjennomføring av praktisk prøve i samsvar med retningslinjer gjort tilgjengelig av KOSAR.

Sensor offshorekran G5. Godkjent sensor, registrert i bransjefelles register.

Kunnskap om myndighetskrav og denne NORSOK-standarden.
Deltakelse på fagsamling for sensorer eller tilsvarende dokumentert opplæring minst hvert fjerde år.
Relevant praktisk erfaring med løfteoperasjoner offshore.
Kjennskap til aktuell krantype og innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner.
Verifikasjon av kompetanse.
All opplæring og vedlikehold av kompetanse skal verifiseres.
Verifikasjonene av oppnådd kompetanse kan inkludere direkte observasjon, praktiske oppgaver, skriftlige og muntlige spørsmål, simulering eller en kombinasjon av disse teknikkene.
Dersom det er krav til sensor, skal vedkommende ikke ha vært involvert i opplæring av kandidaten.