I dette dagskurset vil du få tilstrekkelig kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bli dekksoperatører.

Uavhengig fadder skal foreta nødvendig gjennomgang og vurderinger i forhold til vedlegg 3 i opplæringsplan Modul P-2.6 Dekksoperatør. Riktig veiledning fra fadder er særdeles viktig for å oppnå høy sikkerhet og riktig kompetansenivå.

Riktig veiledning fra fadder er særdeles viktig for å oppnå høy sikkerhet og riktig kompetansenivå. Faddere / uavhengig fadder skal utpekes av operasjonelt ansvarlig kran og løfteoperasjoner. Utpekt fadder / uavhengig fadder skal ha avtale med opplæringsvirksomheten som er ansvarlig for opplæringen. Fadder / uavhengig fadder skal ha tilsvarende kompetanse som instruktør. Opplæringsvirksomheten skal sammen med operasjonelt ansvarlig om bord utarbeide en avtale omkring fadder for praksisopplæring på innretningen.

Faddere/uavhengig fadder skal utpekes av operasjonelt ansvarlig.

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bli dekksoperatør.

 

Du lærer følgende:

  • Vurdering av risiko ved aktuelle løfteoperasjoner
  • Planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner internt på innretning og ved løfting til/fra fartøy
  • Riktig bruk og behandling av løfteutstyr
  • Riktig behandling av kjemikalier
  • Merking, dokumentasjon og riktig håndtering av farlig gods
  • Korrekt kommunikasjon

 

Kompetansekrav til fadder/uavhengig fadder for opplæringen er:

  • Dokumentert opplæring NORSOK standard R-003N Sikker bruk av løfteutstyr
  • Kompetansebevis modul P-2.6 dekksoperatør og minst 2 års relevant erfaring. Alternativt kranførerbevis G5 Offshorekran og minst 2 års relevant erfaring.
  • Minimumskompetanse er dokumentert internopplæring som fadder.

Relaterte artikler