I dette dagskurset vil du få tilstrekkelig kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bli dekksoperatører.

Uavhengig fadder skal foreta nødvendig gjennomgang og vurderinger i forhold til vedlegg 3 i opplæringsplan Modul P-2.6 Dekksoperatør. Riktig veiledning fra fadder er særdeles viktig for å oppnå høy sikkerhet og riktig kompetansenivå.

Riktig veiledning fra fadder er særdeles viktig for å oppnå høy sikkerhet og riktig kompetansenivå. Faddere / uavhengig fadder skal utpekes av operasjonelt ansvarlig kran og løfteoperasjoner. Utpekt fadder / uavhengig fadder skal ha avtale med opplæringsvirksomheten som er ansvarlig for opplæringen. Fadder / uavhengig fadder skal ha tilsvarende kompetanse som instruktør. Opplæringsvirksomheten skal sammen med operasjonelt ansvarlig om bord utarbeide en avtale omkring fadder for praksisopplæring på innretningen.

Faddere/uavhengig fadder skal utpekes av operasjonelt ansvarlig.

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bli dekksoperatør.

 

Du lærer følgende:

  • Vurdering av risiko ved aktuelle løfteoperasjoner
  • Planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner internt på innretning og ved løfting til/fra fartøy
  • Riktig bruk og behandling av løfteutstyr
  • Riktig behandling av kjemikalier
  • Merking, dokumentasjon og riktig håndtering av farlig gods
  • Korrekt kommunikasjon

 

Kompetansekrav til fadder/uavhengig fadder for opplæringen er:

  • Dokumentert opplæring NORSOK standard R-003N Sikker bruk av løfteutstyr
  • Kompetansebevis modul P-2.6 dekksoperatør og minst 2 års relevant erfaring. Alternativt kranførerbevis G5 Offshorekran og minst 2 års relevant erfaring.
  • Minimumskompetanse er dokumentert internopplæring som fadder.

Relaterte artikler

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet...

les mer
KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer