Styret i KTF 2024-2025

Hermod Pettersen
Hermod Pettersen
Styreleder

Faglig leder, KIS AS
Leder av KTFs Arbeidsutvalg, Redaksjonsutvalg og Kurskomitè

Mobil: +47 905 45 404
E-post: hermod.pettersen@kis.no

Kjartan Iversen
Nestleder

Kjartan Iversen Consulting

Mobil: +47 930 64 922
E-post: kjiversen@hotmail.com

Jan Thore Lygren
Styremedlem

Teknisk sjef, Vindertec AS

Mobil: +47 415 11 755
E-post: jtl@nhk.no

Jan-Ove-Rognstad
Jan Ove Rognstad
Styremedlem

Veidekke

Mobil: +47 454 00 665
E-post: jan.ove.rognstad@veidekke.no

Trond Fossheim
Styremedlem

SHA-leder, Vedal Prosjekt AS
Saksbehandler i KTF for løft i bygg og anlegg

Mobil: +47 982 38 899
E-post: trond.fossheim@vedal.no

Gunnar Matre
Styremedlem

Faglig leder, DNV AS

Mobil: +47 909 98 848
E-post: gunnar.matre@dnv.com

Tom Hjelmtveit
Styremedlem

Fagleder kran & løft og fagleder Sakkyndig Virksomhet, Equinor.

Mobil: +47 915 27 155
E-post: tohj@equinor.com

Espen Listaul
Styremedlem

Produkt- og markedssjef, Industrikran Norge AS

Mobil: +47 400 35 265
E-post: eli@industrikran.no

Tone-Tomassen
Tone Tomassen
Varamedlem 1

Chief Commercial Officer, Axess Technologies

Mobil: +47 930 22 914
E-post: tone.tomassen@axessgroup.com

Terje Guttormsen
Varamedlem 2

Flekkerøy Elektro

Mobil: +47 400 98 825
E-post: terje@flekkeroy-elektro.no

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.