Lærebøker

(byggenæringens bøker)

Bruk av løfteredskap

Kan bestilles hos Fagbokforlaget:
www.fagbokforlaget.no

Mobilkranføreren

Kan bestilles hos Fagbokforlaget:
www.fagbokforlaget.no

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.