Visjon, formål og verdier

Visjon

Sikre løfteoperasjoner for alle!

 

Formål

å skape felles forståelse og fremme beste praksis for sikre løfteoperasjoner.

 

Verdier

MEDLEMMER I FOKUS

  • Våre medlemmer er vår «eiere».
  • Vi jobber for våre medlemmer og for våre medlemmers interesser.

INKLUDERENDE

  • Vi er åpne for andres innspill, meninger og synspunkter.
  • Vi formidler og deler kunnskap og kompetanse.
  • Vi samarbeider.

TROVERDIG

  • Vårt arbeid er erfarings- og kunnskapsbasert uten andre interesser enn å bidra til sikre løfteoperasjoner.
  • Vi arbeider etter foreningens etiske retningslinjer.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.