Løfteveilederen

En veileder fra SfS BA

Målet med veilederen er å gi økt kunnskap om sikre løfteoperasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ved å etablere bransjens omforente og standardiserte praksis basert på standardiserte og utprøvde metoder og løsninger for innkjøp, planlegging og tilrettelegging samt utførelse av løfteoperasjoner vil sikkerheten i bransjen øke. Veilederen inneholder syv kapitler. Etter dette første innledende kapittelet følger fem kapitler som handler om ulike typer planlegging av løfteoperasjoner. Det siste kapittelet inneholder et oppslagsverk, Metodebiblioteket, med eksempler på ulike typer løft og løfteoperasjoner.

Formål med løfteveilederen

Løfteveilederen er utviklet i et samarbeid mellom mange aktører i bransjen, og målet med den er:

Å gi tilgang til prosessbeskrivelser, verktøy og eksempler som skal kunne brukes fra tidlig planlegging til utførelse av løfteaktiviteter.

For at en løfteoperasjon skal kunne utføres på en sikker måte, må bransjen i fellesskap:

  • Lære av hendelser
  • Etablere prosesser/måter å jobbe på og lære opp folk i disse
  • Evaluere løsninger og metoder
  • Og ikke minst – stille krav

Veilederen hjelper deg til å ivareta kravene i §18-5 i Forskrift om utførelse av arbeid: Alle løfteoperasjoner skal planlegges grundig, overvåkes nøye og utføres slik at hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet er ivaretatt.

 

 

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.