OFFSHORE

For enkelte typer arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet.  Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet.

Fra 15. januar 2022 gjelder Forskrift om utførelse av Arbeid §§ 10-1, 10-2 og 10-3 for alle som jobber med petroleumsvirksomhet.

Petroleumstilsynet har, gjennom Samarbeidsrådet for petroleum, utarbeidet opplæringsplaner for sertifisert opplæring av offshorekranførere. De har også utarbeidet flere opplæringsplaner for dokumentert sikkerhetsopplæring, ref. kravene i §10-2 krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

For materialhåndtering og løfteoperasjoner brukes opplæringsplaner publisert på Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets hjemmesider. (Hentet fra veiledning til §21 Kompetanse i Aktivitetsforskriften).

Alle kontrollørkurs som tilbys fra KranTeknisk Forening er i samsvar med anerkjente oppæringsmoduler hos Petroleumstilsynet.

 

Klikk på modul for å se respektive opplæringsplaner

Under modulen ser du våre kurstilbud knyttet til denne.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.