Kontakt oss

Vi har flyttet!

Vi flyttet 16.12.2022 og vår nye post- og besøksadresse er:

Postadresse
KranTeknisk Forening
Postboks 9355, Grønland
0135 Oslo

Besøksadresse
KranTeknisk Forening
Schweigaardsgate 10, 3. etg.
0185 Oslo

 

Sekretariatstjenesten for foreningen ivaretas av Quality Norway AS. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret.

Tlf. 67 52 60 10
E-post: post@ktf.no

Besøksadresse:
Schweigaardsgate 10, 3. etg.
0185 Oslo

Postadresse:
Postboks 9355, Grønland
0135 Oslo

Siri Ulvin

Administrasjonsleder

Mobil: + 47 91 31 92 49
Kontor: +47 67 52 60 10

E-post: siri.ulvin@qualitynorway.no

Arild-nybo

Arild Nybø

Daglig leder

Mobil: + 47 918 98 006
Kontor: +47 67 52 60 10

E-post: arild.nybo@qualitynorway.no

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.