STRATEGIPLAN

Strategiplan – gjeldende fra årsmøtet 2023 til årsmøtet 2026

Strategiplanen er utarbeidet gjennom workshops og diskusjoner i styremøter i KranTeknisk Forening (KTF).  Strategiplanen presenteres for, og godkjennes av KTFs årsmøte 2023.

  • Strategiplanen vil være gyldig for 3 år fremover, fra årsmøte 2023 – til årsmøte 2026.
  • Styret vil årlig gå gjennom og eventuelt revidere strategiplan med bakgrunn i samfunnsutvikling, hendelser og opparbeidet erfaring siste år. Eventuelle endringer vil bli presisert og presentert i foreningens årsmøter.

Formål
å skape felles forståelse og fremme beste praksis for sikre løfteoperasjoner.

Visjon
Sikre løfteoperasjoner for alle!

Verdier

MEDLEMMER I FOKUS

  • Våre medlemmer er vår «eiere».
  • Vi jobber for våre medlemmer og for våre medlemmers interesser.

INKLUDERENDE

  • Vi er åpne for andres innspill, meninger og synspunkter.
  • Vi formidler og deler kunnskap og kompetanse.
  • Vi samarbeider.

TROVERDIG

  • Vårt arbeid er erfarings- og kunnskapsbasert uten andre interesser enn å bidra til sikre løfteoperasjoner.
  • Vi arbeider etter foreningens etiske retningslinjer.

Les hele strategiplanene her!

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.