Om oss

KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

Kranteknisk Forening er den ledende forening innen løfteinnretninger og løfteredskap. Vi arbeider i et miljø i rask teknologisk og kommersiell utvikling. Dette krever et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vi ønsker derfor flere medlemmer for å styrke vår posisjon som bransjens talerør.

Foreningens formål er å skape et differensiert fagmiljø innen løfteinnretninger og løfteredskap.

 

Kosar (Kompetanseregisteret for arbeidsutstyr AS)

ble avviklet som eget AS (selskap) effektivt fra 31.12.2019. Aktivitetene i KOSAR ivaretas videre av KTF (KranTeknisk Forening), og du finner informasjon under fanen OPPLÆRINGPLANER.

 

NKR (Norsk Kompetanseregister AS)

«Innmaten» i NKR AS ble solgt til Stiftelsen Sentralregisteret AS 1.10.2020 og selskapet NKR AS blir formelt avviklet per 1.7.2021.

Tilbakeblikk – 20 år siden KTF og NFV etablerte Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) nå Quality Norway

KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) løsrev seg fra Norske Sivilingeniørers Forening. Begrunnelsen var å styrke den daglige driften av foreningene samt å satse enda sterkere på informasjon, rimeligere kurs og konferanser til medlemmene. 01.mai 1995 ble Tekniske Foreningers Servicekontor AS (Nå Quality Norway AS etter navnbytte 01.12. 2018) en realitet. 

Kranteknisk Forening logo    eier 51 % av aksjene i    

 

Hva gjør Quality Norway for KTF?

Quality Norway AS leverer alle sekretariatsfunksjoner til KTF. Dette omfatter administrasjon, styrearbeid, medlemsservice, regnskap, salg, markedsføring og drift av KTFs hjemmeside.  Vi utfører også alle tjenester knyttet til kurs, seminarer og konferanser. Mer om Quality Norway.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.