Kranteknikk

Kranteknikk er medlemsbladet til KTF og kommer med tre digitale utgaver per år.

Kranteknikk skal gjenspeile det som skjer i KranTeknisk Forening og gi leserne faglig påfyll innenfor kran- og løfteområdet.

KTF skal være bransjen sin spydspiss opp mot myndighetene. Som leser av Kranteknikk vil du kunne komme med bidrag til bladet og være med på KTF sitt arbeid med å utvikle prosedyrer og retningslinjer innenfor kran- og løfteområdet. Det er på mange måter her vi kan være med på å påvirke fremtiden. Jo flere som deltar i dette desto sterkere står vi.  Dette vil i også bidra til at kvaliteten på prosedyrer og sikkerheten innenfor bransjen blir bedre. Vil du bidra? Ta gjerne kontakt med oss.

God lesning!
Tykk på forsiden av bladet for å lese

Nr. 3 – 2023, desember

Kranteknikk

Nr. 2 – 2023

Kranteknikk

Nr.1 – 2023

Kranteknikk

Nr.3 – 2022

Kranteknikk_2022_2

Nr.2 – 2022

Kranteknikk_2022_2

Nr.1 – 2022

Nr.3/4 2021

Nr.2 – 2022

Nr.1 – 2021

Nr.2 – 2020

Nr. 1 – 2020

Nr.3/4 – 2019

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.