opplæringsplaner

Siden er under oppdatering.

Fagbrev

Opplæringsplaner for kranfaget
Læreplan for videregående opplæring, studieretning for mekansike fag, opplæring i bedrift. Finn ut mer om:

Opplæringskontoret for Oljerelaterte fag, se Kranfaget.

Oversikt over Opplæringsplaner for kontrollører (2006)  

Oversikt over Opplæringsplan for opplæringsvirksomhetens instruktører (2009)

Gjeldende fagplaner utgitt av KUF (Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet).
Opplæringsplan – Bruker:

Fagplan nr. F-2688
Type arbeidsutstyr: Fører G1 mobilkran
Type opplæring: 2 dagers oppfriskning

Fagplan nr. F-2689
Type arbeidsutstyr: Fører G5 offshorekran
Type opplæring: 40 timers teorikurs

Fagplan nr. F-2698
Type arbeidsutstyr: Kranbrukere
Type opplæring: 2 dagers info

Fagplan nr. F-2699
Type arbeidsutstyr: Fører personløfter (utleere)
Type opplæring: 1 ukers kurs

Fagplan nr. F-2701
Type arbeidsutstyr: Lærere byggfag
Type opplæring: 1 ukers etterutdanning

Fagplan nr F-2702
Type arbeidsutstyr: Anhukere stroppere signalgivere
Type opplæring: 24 timers kurs

Fagplan nr. F-2709
Type arbeidsutstyr: Bilbergere lett og tungbilberger
Type opplæring: 80 + 40 timers kurs

 Fagplan nr. F-3089
Type arbeidsutstyr: Fører G20 fastmontert hydraulisk kran
Type opplæring: 16 timers teori-/praksiskurs

 

Opplæringsplan – Kontrollør:
For scenerigger venter vi på nye EU-bestemmelser.

I NORSOK standard R-005N Utkast 3 til Utgave 1, Okt. 2006, vedlegg B, krav til opplæring, pkt B1 står det: ” Tidligere fagplaner fastsatt av Kunnskapsdepartementet (tidligere Kirke og Undervisningsdepartementet) kan benyttes for utstyrsgrupper der nyere opplæringsplaner ikke er tilgjengelig.” Nedenfor er listet noen fagplaner som i forhold til utkast 3, R-005N er utgått.

Opplæringsplaner-kontrollør

 

 

Fagplan nr. F-2037
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G00 generell del
Type opplæring: 24 timers teorikurs

Fagplan nr. F-2038
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G1 mobilkran
Type opplæring: 24-timers teorikurs

Fagplan nr. F-2039
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G1 mobilkran
Type opplæring: 48-timers praksiskurs

Fagplan nr. F-2040
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G2 tårnkran
Type opplæring: 24-timers teorikurs

Fagplan nr. F-2041
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G2 tårnkran
Type opplæring: 48-timers praksiskurs

Fagplan nr. F-3044
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G3 portal- og svingkran
Type opplæring: 24-timers teorikurs

Fagplan nr. F-3045
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G3 portal- og svingkran
Type opplæring: 48-timers praksiskurs

Fagplan nr. F-2042
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G4 bro-/traverskran
Type opplæring: 24 timers teorikurs

Fagplan nr. F-2043
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G4 bro-/traverskran
Type opplæring: 36 timers praksiskurs

Fagplan nr. F-3018
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G7 taljer, vinsjer, spill
Type opplæring: 16 timers teorikurs

Fagplan nr. F-3019
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G7 taljer, vinsjer, spill
Type opplæring: 24 timers praksiskurs

Fagplan nr. F-2044
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G8 lastebilkran
Type opplæring: 24 timers teorikurs

Fagplan nr. F-2045
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G8 lastebilkran
Type opplæring: 36 timers praksiskurs

Fagplan nr. F-3020
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G10 hånddrevne kraner
Type opplæring: 24 timers teori- og praksiskurs

Fagplan nr. F-2046
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G11 løfteredskap
Type opplæring: 40 timers teori- og praksiskurs

Fagplan nr. F-3021
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G12 scenerigger teori
Type opplæring: 24 timers teorikurs

Fagplan nr. F-3022
Type arbeidsutstyr: Kontrollør G12 scenerigger praksis
Type opplæring: 24 timers praksiskurs

Fagplan nr. F-3091
Type arbeidsutstyr: Kontrollør bergningsbiler
Type opplæring: 24 timers teori

 

Opplæringsplan – Instruktør:

opplæringsplan-instruktør

Fagplan nr. F-2687
Type arbeidsutstyr: Instruktør G1 mobilkran
Type opplæring: 1-ukes kurs

Fagplan nr. F-2697
Type arbeidsutstyr: Instruktør G2 tårnkran
Type opplæring: 1-ukes kurs

Fagplan nr. F-2700
Type arbeidsutstyr: Instruktør G4 bro-/traverskran
Type opplæring: 80 timers teori-/praksiskurs

Fagplan nr. F-2708
Type arbeidsutstyr: Instruktør G8 lastebilkran
Type opplæring: 80 timers teori-/praksiskurs

 

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.