Samarbeid for sikkerhet gjennomførte Partnerforum under HMS konferansen 2. november. Partnerforum er SfS BAs generalforsamling. Det var ca 40 deltakere til stede i salen på Thon hotell Arena på Lillestrøm, mens ca 20 var med via Teams. Kenneth Kennedy, direktør HMSK FO Anlegg, Skanska Norge AS, ble valgt som ny styreleder i SfS BA. Kennedy har sittet som styremedlem i SfS BA i ett år.

 

“Jeg gleder meg og er ydmyk i forhold til dette vervet. Dette er sannsynligvis den viktigste arenaen for hele verdikjeden innen BA næring med hensyn på sikkerhet. Her er hele verdikjeden samlet og samarbeider om å lage omforente veiledere for spesifikke saker som berører alle ledd i kjeden. Eksempler er Grøftevileder, Løfeveileder, veiledning til byggherreforskriften osv. Dette sammen med spesifikke sikkerhetskurs som Fareblind og det nye kurset Farlige mønstre som er på trappene nå snart”, sier Kenneth Kennedy.

Relaterte artikler