Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten!

Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp – et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk.

Som kjent er det krav til at sakkyndige virksomheter vedlikeholder sin kompetanse. Dette gjelder både kontrollører og faglig ledelse. Hvordan dette gjøres og hvor ofte er ikke bestemt av noe regelverk, men Samordningsrådets tilleggskriterier beskriver det slik:

Opplæring og oppdatering:
Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Ved å delta på KontrollørCamp gir vi deg den nødvendige oppdateringen du trenger!

Relaterte artikler