Medlemsfordeler KranTeknisk Forening (KTF)


Medlemskap i KTF skal gi verdi. Som medlem blir du en aktiv del av bransjen.
Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.
Sammen kan vi styrke vår posisjon som bransjens talerør og jobbe for en felles trygghet: SIKKERHET – HELSE – ARBEIDSMILJØ

Medlemsfordelene er løpende behovsrettet og skal være nyttige produkter som gir medlemskapet innhold og verdi.

 

FAGLITTERATUR

FAGLITTERATUR

Som et ledd i KTFs satsning på kompetanseformidling er det utviklet, og utvikles en rekke aktuelle temahefter.

MIN SIDE

MIN SIDE

KTFs Min side funksjonalitet gjør at du enkelt kan administrere ditt medlemskap, samtidig som du til enhver tid får oversikt over ditt engasjement hos oss.

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

KTF er din nærmeste instans for råd og veiledning av bransjefaglig karakter.