Medlemsmøter

For å være en samlende bransje organisasjon hvor fagfolk treffes, hvor kunnskap formidles og hvor meninger utveksles, har vi etablert faste medlemsmøter som arrangeres flere steder i Norge. Her opplever du å være en del av en bransje og får mulighet til læring og til å påvirke bransjen slik du mener den skal være.

 

Årsmøte / Fagdag

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet med bl.a. valg av styrerepresentanter arrangeres som en innledende del i et 2 dagers faglig forum med aktuell kunnskapsformidling, temadiskusjoner og meningsutvekslinger.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.