Nytt nummer juni 2024.

I denne utgaven publiserer vi en artikkel som viser hvor galt det kan gå når involverte parter ikke følger opp sitt ansvar. Saken er påbygg av kran på en ny lastebil. I en slik sak er det mange involverte parter. Det er både private og offentlig aktører som i henhold til forskrifter være involvert.

Historien viser at i saken vi publiserer har en rekke aktører sviktet sitt ansvar. Vi går ikke inn på det privat økonomiske forholdet. Det er ikke fagmiljøet og KranTeknisk Forenings (KTF) anliggende. Men resultatet av manglende vilje eller evne til å forstå eget ansvar kan gi uønskede resultater. I saken vi omtaler gjelder dette både private og offentlige aktører.

Under KTFs årsmøte var representanter for offentlige myndigheter tradisjonen tro på talerlisten. Diskusjonene i forbindelse med Havindustritilsynet og Arbeidstilsynet var gode og åpne. Inoen sammenheng var det forskjell i tolkning av forskriftstekstene, men diskusjonen viste gjensidig respekt. Dette demonstrer at fagpersoner kan med forskjellig ståsted, kan diskutere på en god måte hva som er best etterlevelse av regler og forskrifter. For å oppnå sikrest mulig løfteoperasjoner. Mye av lovverket og veiledere har sin bakgrunn i dette gode faglige samarbeidet.

Det er da litt forstemmende at vi erfarer manglende evne til å ta sitt ansvar i konkrete tilfeller. Resultatet av ikke å følge opp regelverket kan gi farlige situasjoner. Heldigvis evner, i tilfeller med feildimensjoner av lastebilkraner, lastebilsjåføren å se farene som kan oppstå. Resultatet er at lastebilkranen ikke kan utnyttes slik som forutsatt. Erfaringene er at dyktige lastebilsjåfører setter sikkerhet førersetet.

Det fortjener de ros for. Og så får vi gi myndigheter som ikke følger opp sitt ansvar et gult kort.

Jan-Eirik-Schiotz

Redaktør Kranteknikk

 

Relaterte artikler

KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer