Om oss

KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

Kranteknisk Forening er den ledende forening innen løfteinnretninger og løfteredskap. Vi arbeider i et miljø i rask teknologisk og kommersiell utvikling. Dette krever et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vi ønsker derfor flere medlemmer for å styrke vår posisjon som bransjens talerør.

Foreningens formål er å skape et differensiert fagmiljø innen løfteinnretninger og løfteredskap.


Heleide selskaper

Kompetansesenter for Arbeidsutstyr AS (KOSAR) og Norsk Kompetanseregister AS (NKR) er selskaper som er heleid av KTF. Vi ønsker å utvikle disse selskapene videre til å møte nytt regelverk og nye utfordringer innenfor respektive fagområder.

KOSAR skal være anerkjent som det ledende kompetansesenteret i landet når det gjelder spisskompetanse relatert til bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr.

NKR skal være det foretrukne kompetanseregister basert på kvalitet, troverdighet, kontinuitet og effektivitet.

Kranteknisklogo    eier 100 % av aksjene i   KOSARlogo

Kranteknisklogo    eier 100 % av aksjene i   NKRlogo

 

Tilbakeblikk - 20 år siden KTF og NFV etablerte Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) nå Quality Norway

KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) løsrev seg fra Norske Sivilingeniørers Forening. Begrunnelsen var å styrke den daglige driften av foreningene samt å satse enda sterkere på informasjon, rimeligere kurs og konferanser til medlemmene. 01.mai 1995 ble Tekniske Foreningers Servicekontor AS (Nå Quality Norway AS etter navnbytte 01.12. 2018) en realitet. Tilbakeblikk - Les informasjonsavis fra Tekniske Foreningers Servicekontor

Kranteknisklogo    eier 51 % av aksjene i     02 QUALITY NORWAY_RGB.png

 

Hva gjør Quality Norway for KTF?

Quality Norway AS leverer alle sekretariatsfunksjoner til KTF. Dette omfatter administrasjon, styrearbeid, medlemsservice, regnskap, salg, marketing og drift av KTFs hjemmeside.  Vi utfører også alle tjennester knyttet til kurs, seminarer og konferanser. Mer om Quality Norway.