Styret 2022-2023

Hermod Pettersen, Styreleder

Hermod Pettersen, Styreleder

Faglig leder, Norsk Kraninspeksjon AS
Leder av KTFs Arbeidsutvalg, Redaksjonsutvalg og Kurskomitè

Mobil: +47 905 45 404
E-post: hermod@kraninspeksjon.no
På valg i 2023

Audun Vabø, Nestleder

Audun Vabø, Nestleder

Fagleder/teknisk sjef, Oceaneering Asset Integrity AS
Inngår i KTFs Arbeidsutvalg og Kurskomitè

Mobil: +47 411 47 373
E-post: avabo@oceaneering.com
På valg i 2024

Jan Thore Lygren, Styremedlem

Jan Thore Lygren, Styremedlem

Teknisk sjef, Vindertec AS

Mobil: +47 415 11 755
E-post: jtl@nhk.no
På valg i 2023

Roger Øvstetun, Styremedlem

Roger Øvstetun, Styremedlem

Manager SpecialsEMEA, The Crosby Group
Saksansvarlig i KTF for markedsføring

Mobil: +47 902 49 003
E-post: roger.ovstetun@thecrosbygroup.com
På valg i 2024

Trond Fossheim, Styremedlem

Trond Fossheim, Styremedlem

 SHA-leder, Vedal Prosjekt AS
Saksbehandler i KTF for løft i bygg og anlegg

Mobil: +47 982 38 899
E-post: trond.fossheim@vedal.no
På valg i 2024

Gunnar Matre, Styremedlem

Gunnar Matre, Styremedlem

Faglig leder, DNV AS

Mobil: +47 909 98 848
E-post: gunnar.matre@dnv.com
På valg i 2024

Tom Hjelmtveit, Styremedlem

Tom Hjelmtveit, Styremedlem

Fagleder kran & løft og fagleder Sakkyndig Virksomhet, Equinor.

Mobil: +47 915 27 155
E-post: tohj@equinor.com
På valg i 2023

Espen Listaul, Styremedlem

Espen Listaul, Styremedlem

Produkt- og markedssjef, Industrikran Norge AS

Mobil: +47 400 35 265
E-post: eli@industrikran.no
På valg i 2023

Lars Røise, Varamedlem 1

Lars Røise, Varamedlem 1

Teknisk ansvarlig for innkjøp av løfteinnretninger og løfteutstyr,
Aker Solutions

Mobil: +47 950 47 371
E-post: Lars.Roise@akersolutions.com
På valg i 2024

Kjartan Iversen, Varamedlem 2

Kjartan Iversen, Varamedlem 2

Kjartan Iversen Consulting

Mobil: +47 930 64 922
E-post: kjiversen@hotmail.com
På valg i 2024