Styret 2021 - 2022

Hermod Pettersen, Styreleder

Hermod Pettersen, Styreleder

Faglig leder, Norsk Kraninspeksjon AS
Leder av KTFs Arbeidsutvalg, Redaksjonsutvalg og Kurskomitè

Mobil: +47 905 45 404

E-post: hermod@kraninspeksjon.no

Audun Vabø, Nestleder

Audun Vabø, Nestleder

Fagleder/teknisk sjef, Oceaneering Asset Integrity AS
Inngår i KTFs Arbeidsutvalg og Kurskomitè

Mobil: +47 411 47 373

E-post: avabo@oceaneering.com

Bjarne Roland, Styremedlem

Bjarne Roland, Styremedlem

Roland Consulting AS
Saksansvarlig i KTF for løfteoperasjoner innen offshore/olje
Ble i 2012 utnevnt til æresmedlem i KTF for lang og tro tjeneste

Mobil: +47 952 00 044

E-post: bjarne@bjarneroland.no

Trond Fossheim, Styremedlem

Trond Fossheim, Styremedlem

SHA-leder, Vedal Prosjekt AS
Saksbehandler i KTF for løft i bygg og anlegg

Mobil: +47 982 38 899

E-post: trond.fossheim@vedal.no

Tom Hjelmtveit, Styremedlem

Tom Hjelmtveit, Styremedlem

Fagleder kran & løft og fagleder Sakkyndig Virksomhet, Equinor.

Mobil: +47 915 27 155

E-post: tohj@equinor.com

Gunnar Matre, Styremedlem

Gunnar Matre, Styremedlem

Faglig leder, DNV AS

Mobil: +47 909 98 848

E-post: gunnar.matre@dnv.com

Espen Listaul, Styremedlem

Espen Listaul, Styremedlem

Produkt- og markedssjef, Industrikran Norge AS

Mobil: +47 400 35 265

E-post: eli@industrikran.no

Roger Øvstetun, Styremedlem

Roger Øvstetun, Styremedlem


Manager SpecialsEMEA, The Crosby Group
Saksansvarlig i KTF for markedsføring

Mobil: +47 902 49 003

E-post: roger.ovstetun@thecrosbygroup.com

Lars Røise, Varamedlem

Lars Røise, Varamedlem

Teknisk ansvarlig for innkjøp av løfteinnretninger og løfteutstyr,
Aker Solutions

Mobil: +47 950 47 371

E-post: Lars.Roise@akersolutions.com

Jan Thore Lygren, Varamedlem

Jan Thore Lygren, Varamedlem

Teknisk sjef, Vindertec AS
Mobil: +47 415 11 755
E-post: jtl@nhk.no