Styret 2018 - 2019

Hermod Pettersen, Styreleder

Hermod Pettersen, Styreleder

E-post: hermod@kraninspeksjon.no | Mobil: 905 45 404

Hermod Pettersen er 49 år, er samboer og har 5 barn i alderen 13-25 år. Til daglig driver han eget konsulent selskap samt er faglig leder i Norsk Kraninspeksjon AS.
Hermod har jobbet som faglig leder og opplæringsleder i KIS Gruppen fra 2006 til 2014 og som fagleder for Inspecta AS fra 2014 til 2017. Han er opprinnelig utdannet elektriker, men har de siste 27 år drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr.
Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og er nå inne i sitt 8. år som styreleder. Før dette var Hermod to år som styremedlem i foreningen. Han er også foreleser på mange av foreningens kurs og da med spesielt fokus på regelverk.
Hermod sine ambisjoner er å lede foreningen og følge opp virksomheten i henhold til vedtektene. Han er opptatt av at aktivitetsnivået i KTF og i KTF sitt styre holdes på et høyt nivå.
KTF skal være inkluderende opp mot alle medlemmer og sørge for at kompetansen som finnes i styret, i utvalgene og i den øvrige medlemsmassen blir utnyttet på en best mulig måte og slik at dette kommer bransjen til gode.
Hermod er leder av KTF sitt Arbeidsutvalg, Redaksjonsutvalg og leder av Kurskomiteen. Han er også utpekt som ressursperson innenfor sikre løft i bygg- og anlegg (SLBA).
Hermod Pettersen er på valg i 2019.

Audun Vabø, Nestleder

Audun Vabø, Nestleder

E-post: avabo@oceaneering.com | Mobil: 411 47 373

Audun Vabø er 50 år, gift og har 4 barn i alderen 14 til 21 år. Til daglig er han Fagleder / Teknisk Sjef i Oceaneering Asset Integrity AS på Straume vest for Bergen. Audun er utdannet rør-ingeniør, men har drevet i løftefaget siden 1993. Han begynte som kontrollør på løfteutstyr i industrien på land, senere Sakkyndig Person hos Arbeidstilsynet, så i Sakkyndig Virksomhet. Siden 2000 er nesten alt arbeid relatert til Offshore-virksomheten, både kontroller på løfteutstyr innenfor drift, og på bore- rørhåndteringsutstyr.
Audun ble valgt inn i styret i 2011. Han er opptatt av og vil arbeide for at det blir felles forståelse av regelverk og krav i de forskjellige fagmiljøene. Han vil også arbeide for å få økt forståelse for viktigheten av korrekte og utfyllende Samsvarserklæringer og bruksanvisninger innenfor løftebransjen. Han mener at med erfaring fra både landbasert og offshore, kan han bidra med det beste fra begge felt.
Audun inngår i KTF sitt arbeidsutvalg og kurskomite, og er i tillegg involvert i saksbehandling av spørsmål knyttet til løfteoperasjoner innenfor havbruk og fiske.
Audun Vabø er på valg i 2020.

Bjarne Roland, Styremedlem

Bjarne Roland, Styremedlem

E-post: bjarne@bjarneroland.no | Mobil: 952 00 044

Bjarne Roland er 68 år, er gift og har to voksne barn. Han driver firmaet Roland Consulting AS, sammen med Johnny Drange. Bjarne er utdannet smed, mekaniker og sveiser og har etter dette gjennomført teknisk etterutdanning.

I et langt karriereløp har Bjarne drevet med kraner og transportutstyr i inn- og utland. Dette har omfattet krav til utstyr, bruk, drift, opplæring, sakkyndig virksomhet, vedlikehold, gransking av kranulykker, berging av tungt utstyr og utførelse av arbeid på en sikker måte. De siste årene er også krav til utstyr som skal vøre CE merket og dekke de grunnleggende kravene til sikkerhet mod dagens direktiver. Dette gjelder også sikkerhetsvurdering av utstyr produsert før 1995.

Bjarne blir mye benyttet som konsulent for Politiet, Arbeidstilsynet, Forsvaret, rettsvesenet, forsikringsselskaper og industribedrifter i inn og utland.

Bjarne har vært medlem i KTF sitt styre siden 2001. Han har vært en viktig ressursperson i KTF både som instruktør ved kurs og som deltaker i og leder av faglige utvalg. Han er også medlem av Arbeidstilsynets fagforum samt saksansvarlig i KTF relatert til spørsmål som omfatter løfteoperasjoner innenfor offshore/olje.

På årsmøtet i 2012 ble Bjarne utnevnt til æresmedlem i foreningen for lang og tro tjeneste.

Bjarne Roland er på valg i 2020.

Martin Engelsen, Styremedlem

Martin Engelsen, Styremedlem

E-post: maeng@statoil.com | Mobil: 482 58 945

Martin Engelsen er 47 år og er bosatt på Sotra. Han er gift og har 3 barn på 13, 19 og 21 år. Martin er ansatt i Statoil som Teknisk- og Operasjonelt Ansvarlig, Kran og løft på Sture/Kollsnes i Øygarden Kommune. Han har fagbrev i Kran- og Løfteoperasjonsfaget, og har kjørt kran siden 1992. Han har bred og allsidig erfaring innen bygg- og anlegg samt i oljebransjen.

Martin har vert fadder for kranlærlinger, og er med i Prøvenemnda som sensor i Hordaland Fylkeskommune.

Martin sine ambisjoner i KTF er opplæring innen kranfaget. I tillegg vil han jobbe for å høyne kompetansen på personell som arbeider med kran- og løfteoperasjoner samt arbeide for at andelen kranførere med fagbrev blir større. Martin har mobilkraner som sitt spesialområde.

I KTF-styret er Martin saksbehandler for saker som omfattes av løfteoperasjoner på land.
Martin Engelsen er på valg i 2019.

Margrethe Aven Storheim, Styremedlem

Margrethe Aven Storheim, Styremedlem

E-post: margrethe.storheim@wintershall.com | Mobil: 922 41 966

Margrethe Aven Storheim er gift og har tre barn. Hun er bosatt i Bergen. Etter mange år i bransjen har hun siden 2013 jobbet i Wintershall hvor hun er fag- og systemansvarlig for kran- og løft på Brage. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU med marineteknikk som studieretningsfag. Hovedoppgaven hun skrev omhandlet «Avgassrensing av marine dieselmotorer». Her var hun ferdig i 1998.
Etter avsluttet studier fikk hun sin første jobb i Mongstad Test og Inspeksjon. Dette var en bedrift som drev med sakkyndig virksomhet og dette var veien inn på kran- og løft. I 2002 begynte hun i Det norske Veritas. Senere i DNV ble hun gruppeleder og avdelingsleder en kort periode ved kranavdelingen. Her fikk hun også være med på å utvikle og gjennomføre kurs i inspeksjon og offshorekraner.
Margrethe har også i en tidligere periode vært styremedlem, og ble på årsmøtet valgt inn igjen i styret.
I det sittende styret er Margrethe saksbehandler av spørsmål knyttet til offshore/olje.
Margrethe Aven Storheim er på valg i 2020.

Trond Fossheim, Styremedlem

Trond Fossheim, Styremedlem

E-post: trond.fossheim@vedal.no | Mobil: 982 38 899

Trond Fossheim er 62 år, bosatt i Drammen, gift og har tre voksne barn. Trond er utdannet elektromontør gr. L og har mesteparten av karrieren arbeidet som lærer innen kran og løft. I tillegg til dette har han jobbet som for heisbransjen som instruktør, vært lærebokforfatter, utarbeidet læreplaner, kontroll av prosedyrer samt bistått med montering av kraner. Han har også vært sensor for kranfører og kontrollør ved eksamener og har hatt oppdrag for Politiet og Arbeidstilsynet i forbindelse med granskning og utarbeidelse av årsakssammenheng ved arbeidsulykker. Trond har siden 2011 arbeidet som SHA leder i Vedal Prosjekt AS.

Trond erfarer at, selv om opplæring av både kranførere og spesielt anhukere har pågått siden tidlig i 70- årene, er kompetansen fortsatt jevnt over svak. Dette mener han har sammenheng med for dårlig og manglende praksis i opplæringen. Den den siste utgaven av KTF standarden, sammen med SLBA forumet, håper han kan bidra til kompetanse heving. Han tenker da spesielt på bygg og anleggssektoren slik at det kan etableres en god praksis og felles forståelse for hva som gir sikre løft og at vi kan få en bransje med færre alvorlige hendelser. Av den grunn er Trond en av KTF sine saksbehandlere i saker som omhandler løft i bygg- og anlegg.

Trond Fossheim er på valg i 2020.

Roger Øvstetun, Styremedlem

Roger Øvstetun, Styremedlem

E-post: roger.ovstetun@gunneboindustrier.no | Mobil: 902 49 003

Roger Øvstetun er 36 år, samboer og har 2 barn. Til daglig jobber han som Technical Manager - Europe - Sheave & Blocks i Gunnebo Industrier.

Han er utdannet platearbeider/ sveiser og har etter dette gjennomført teknisk utdanning ved Bergen Tekniske Fagskole. Han har designet og jobbet med løfteprodukter både subsea, offshore og onshore. Har nå 15 års erfaring innen løft. Fagmann for WGS på DNV JIP for RP Subsea Lifting Operations 2012/2013/2014. Var teknisk ansvarlig for WGS satsing på løfteskiver/bjelker/rammer + nye typegodkjente serier. Oppfinner av 2 patentsøkte oppfinnelser hos WGS.

Ambisjoner med styrevervet er å kunne komme med kunnskap og nytenking rundt løfteprodukter, samt lover, forskrifter, standarder.

Roger er saksansvarlig i KTF-styret for markedsføring av KTF.

Roger Øvstetun er på valg i 2020.

Gunnar Gjeldvik, Styremedlem

Gunnar Gjeldvik, Styremedlem

E-post: gunnar.gjeldvik@alpahandling.com | Mobil: 982 43 610

Gunnar er 48 år, bor i Molde, er gift, har 2 barn og jobber som daglig leder i Alpa AS i Molde. Han er utdannet som sivilingeniør fra NTH i 1993, Marinteknisk avdeling/Avdeling for marint maskineri.

Arbeidserfaring har han fra AS Stålprodukter i perioden1993 til 1996. Her hadde han varierte oppgaver innen design, serviceengineering og teknisk salg.
Fra 1996 – 1999 var han ansatt i Aktro As med oppgaver innen kvalitetsikring, serviceengineering og teknisk salg.
Gunnar har i to perioder vært utleid som operasjonsingeniør til hhv AS Norske Shell på Draugen i 1995 og til Statoil Norne i 1998.
Han var med og etablerte løftetjenester i Axess i 1999 med ansvar for oppbygning av avdelingen for sakkyndig kontroll og sertifisering av kraner og løfteutstyr. De siste årene har han hatt ansvar for forretningsutvikling i Axess med videreutvikling av deres tjenester og markeder.
Fra januar 2015 leder han Axess’ sin satsning på service, modifikasjoner og design av egne produkter, utskilt i Alpa AS.

I KTF-styret er Gunnar saksbehandler for saker som omfattes av havbruk og fiske.

Gunnar Gjeldvik er på valg i 2019.

Sigve Joakimsen, Varamedlem

Sigve Joakimsen, Varamedlem

E-post: sigve.joakimsen@glencore.no | Mobil: 488 81 201

Sigve Joakimsen er gift og har 3 barn. Han er født i 1960 i Tjeldsund kommune i Nordland.
Han er utdannet ved yrkesskolen som sveiser og konstruksjon og jobbet som lærling som sveiser et halvt år. Deretter arbeidet han som tømrer og reiste senere til Svalbard og jobbet i Sveagruva.
Etter militærtjenesten kom han til Oslo og fikk arbeid i SAS som stuer. Flyttet i 1988 til Sørlandet og fortsatte i SAS der. Sigve var 23 år i SAS før han begynte i KIS. Her ble han etter hvert sakkyndig på G4 og G11 og arbeidet som kontrollør på kraner og løfteutstyr. Begynte deretter hos Glencore Nikkelverk i 2012 på kranverksted og er ansatt som leder for kranverksted.
Sigve har kurs som operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner. Han har også gjennomført kurset World Class Maintenance.
Glencore Nikkelverk produserer ca 92000 tonn nikkel i året, samt noe kobber og kobolt. Her er det 86 kraner, store og små, 90 elektro-taljer, samt mye annet løst utstyr. Dette er utstyr som går i variabelt miljø, og trenger derfor godt vedlikehold. Det med en felles forståelse for utfordringene vi har i prosessindustrien, er noe han ønsker å jobbe mot i KTF.
I KTF-styret er Sigve spesielt ansvarlig for saksbehandling av spørsmål som omfatter løfteoperasjoner på land.
Sigve Joakimsen er på valg i 2020.

Torstein Solheim, varamedlem

Torstein Solheim, varamedlem

E-post: torstein@rogaland-kranskole.no | Mobil: 917 93 269

Torstein Solheim er 63 år, er gift og har 3 voksne barn. Han bor på Ålgård i Gjesdal Kommune.

Torstein er daglig leder ved Rogaland Kranskole hvor han har hatt sitt arbeid de fleste årene etter
1993. I tre perioder har han hatt permisjon og jobbet som senior kran supervisor i Russland, Kazakstan og Canada for Aker Solutions / Kvaerner Concrete. Her har han tilegnet seg mange og nyttige erfaringer som han har tatt med tilbake til sitt daglige virke.
Torstein startet sitt arbeid med kran og løft i 1975 hos Norwegian Contractors i Hinnavågen,
Stavanger hvor det ble bygget betongplattformer. Her har han jobbet han som kranfører, kranmontør og som formann i kranavdelingen med ansvar for kontrollør-avdelingen.

I 1980 ble han ansatt som lærer ved kranavdelingen, voksenopplæringen ved Gann videregående
skole i Sandnes.

Torstein har et brennende engasjement for alt innen kran og løft og for sikkerhet i faget.
Fagopplæringen, Kran- og løfteoperasjonsfaget samt framtidig utvikling av faget står høyt i fokus.
Ambisjoner med styrevervet er å kunne bidra til å heve kompetansen innen kran og løft i Norge.
I KTF-styret er Torstein spesielt ansvarlig for saksbehandling av spørsmål som omfatter løfteoperasjoner på land.
Torstein Solheim er på valg i 2019.