Styret 2020 - 2021

Hermod Pettersen, Styreleder

Hermod Pettersen, Styreleder

 

Faglig leder, Norsk Kraninspeksjon AS

Leder av KTFs Arbeidsutvalg, Redaksjonsutvalg og Kurskomitè

 

Mobil: +47 905 45 404

 

E-post: hermod@kraninspeksjon.no

Audun Vabø, Nestleder

Audun Vabø, Nestleder

 

Fagleder/teknisk sjef, Oceaneering Asset Integrity AS

Inngår i KTFs Arbeidsutvalg og Kurskomitè

 

Mobil: +47 411 47 373

 

E-post: avabo@oceaneering.com

Bjarne Roland, Styremedlem

Bjarne Roland, Styremedlem

 

Roland Consulting AS

Saksansvarlig i KTF for løfteoperasjoner innen offshore/olje

Ble i 2012 utnevnt til æresmedlem i KTF for lang og tro tjeneste

 

Mobil: +47 952 00 044

 

E-post: bjarne@bjarneroland.no

Martin Engelsen, Styremedlem

Martin Engelsen, Styremedlem

 

Teknisk- og operasjonelt ansvarlig, Equinor

Saksbehandler i KTF for løfteoperasjoner på land

 

Mobil: +47 482 58 945

 

E-post: maeng@equinor.com

Trond Fossheim, Styremedlem

Trond Fossheim, Styremedlem

 

SHA-leder, Vedal Prosjekt AS

Saksbehandler i KTF for løft i bygg og anlegg

 

Mobil: +47 982 38 899

 

E-post: trond.fossheim@vedal.no

Roger Øvstetun, Styremedlem

Roger Øvstetun, Styremedlem

 

Technical Manager - Europe - Sheave & Blocks, Gunnebo Industrier

Saksansvarlig i KTF for markedsføring

 

Mobil: +47 902 49 003

 

E-post: roger.ovstetun@gunneboindustrier.no

Gunnar Matre, Styremedlem

Gunnar Matre, Styremedlem

 

Faglig leder, DNV AS

 

Mobil: +47 909 98 848

 

E-post: gunnar.matre@dnv.com

Torstein Solheim, Styremedlem

Torstein Solheim, Styremedlem

 

Daglig leder, Rogaland Kranskole

Saksbehandler i KTF for løfteoperasjoner på land

 

Mobil: +47 917 93 269

 

E-post: torstein@rogaland-kranskole.no

Lars Røise, Varamedlem

Lars Røise, Varamedlem

 

Teknisk ansvarlig for innkjøp av løfteinnretninger og løfteutstyr, Aker Solutions

 

Mobil: +47 950 47 371

 

E-post: Lars.Roise@akersolutions.com

Espen Listaul, Varamedlem

Espen Listaul, Varamedlem

 

Prosjektering og salg av ABUS og Stahl i Norge

 

Mobil: +47 400 35 265

 

E-post: eli@industrikran.no