Ovennevnte tema har gjentatte ganger vært oppe til diskusjon i foreningens styre. Styremedlem Bjarne Roland har derfor lagt frem disse temaene overfor Arbeidstilsynet.

Vi gjengir her hvilke svar AT har gitt:

Krav til maskinførerbevis

Vi har havnet i en diskusjon etter et svar som er sent ut fra svartjenesten. Dette ang transportører av maskiner hvor det blir forklart at de som skal flytte, teste og prøvekjøre maskiner må ha sertifisert opplæring. Kan dette være riktig ut fra at det blir gitt typeopplæring på de maskinene som skal transporteres?

De som transporterer får typeopplæring på de maskinene som skal fraktes, så
som:

  • Masseforflytningsmaskiner/Anleggsmaskiner,

For å flytte en gravemaskin må en ha sertifisert opplæring, men ikke for veivalse. For denne er det ikke er krav til sertifisert opplæring. Det vil si at en Lastebilsjåfør som har tungbil lappen (For å kjøre tunge lastebiler mm) og skal frakte en 5 tonns gravemaskin, må ha Maskinførerbevis 72 timer og typeopplæring for å flytte denne gravemaskinen.

AT svarer:
Hei Bjarne. Jo det er riktig. I forskriften og i kommentarene gis det ikke unntak for kompetansebevis, hvis man skal kjøre mobilt arbeidsutstyr i forbindelse med på- og avlessing fra transporttilhengere, lasteplan osv. Det er godt kjent at nettopp transport av slike maskiner en av de mest risikoutsatte arbeidsoperasjonene. Dette er allerede beskrevet i maskinforskriften, og videre i de harmoniserte standardene. Derfor skal det også i deres bruksanvisning være klart beskrevet hvilke tiltak som må iverksettes for gjennomføre sikker avog pålastning samt transport av dem.

Videre så har f.eks IPAF https://www.ipaf.org/en-us beskrevet at opp til 30% av ulykker med personløftere skjer nettopp ved transport. (IPAF har utarbeidet kurs som går spesielt på de farer som kan oppstå ved transport,

https://www.ipaf.org/en/safe-loadingunloading-training-course

Videre har de utarbeidet et beste praksis dokument for planlegging av leveranser og transport av personløftere

Load and unload – best practice guidance

Slike dokumenter som IPAF har utarbeidet kan være retningsgivende også for norske transportører da det bør avklares før man påtar seg transportoppdrag; hvilken type transport er best egnet, spesielle tiltak som er beskrevet i maskinens bruksanvisning om transport, hvem skal kjøpe maskinen på/av, er det behov for signalgiver/hjelpemann, osv.

Med vennlig hilsen
Tore Jeppe Sørhaug
Seksjonsleder Markedskontroll
Avdeling Arbeidsmiljø og regelverk

 

Periodisk kontroll av kjøretøy

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy §4 angir at mobilkran omfattes av PKK. I §31 Overgangsregler står det at dette trer i kraft 1. februar
2022.

Statens Vegvesen bekrefter på telefon at kravet til PKK for mobilkraner nå gjelder alle mobilkraner, også de som er eldre enn september 2012.

Med dette som bakgrunn finner jeg ikke lenger fullt samsvar med Avklaringer fra Arbeidstilsynet\Krav til kjøretøyteknisk kontroll av mobilkran m.m.

Vi har mobilkraner i Norge som har en hastighet som ikke overstiger 50 KM. Det vil si at de ikke er registreringspliktig, og med det faller utenom PKK kontroll.

Da må sertifisert sakkyndig virksomhet utføre denne kontrollen?
Registreringsplikten er hjemlet i Forskrift om bruk av kjøretøy, hvor det
heter:
§ 2-2.Hvilke kjøretøy som er registreringspliktige
(1) Motorvogn og tilhenger til motorvogn er registreringspliktig med følgende unntak:

AT svarer:
Hei gode samarbeidspartnere.
Med bakgrunn i opplysningene fra Bjarne Roland, jf. under, har vi sett på avklaringen fra Arbeidstilsynet\Krav til kjøretøyteknisk kontroll av mobilkran m.m.

Vi mener teksten kan beholdes som den står, siden det fremdeles er mobilkraner som har en hastighet som ikke overstiger 50 km/t og dermed ikke er registreringspliktig, og faller utenfor
krav om PKK-kontroll.

b. Motorredskap som er konstruert for fart ikke over 50 km/t. Slik redskap er likevel registreringspliktig når den er konstruert for fart over 20 km/t, hovedsakelig er innrettet for personeller godstransport eller til trekking av annet kjøretøy, og brukes på offentlig veg.

c. Motorredskap som er konstruert for fart over 50 km/t, og som bare brukes utenfor offentlig veg. Kryssing av offentlig veg er tillatt med slik motorredskap.

Hvis mobilkran registrert som motorredskaper er konstruert for en hastighet under 50 km/t, er den ikke registreringspliktig og kommer da ikke inn under forskrift om periodisk kjøretøykontroll.

 

Artikkelen ble første gang publisert i Kranteknikk nr. 1/2022

 

Relaterte artikler

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet...

les mer
KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer